Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Madeleine de Boer
Plaats Herzele
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het niet eens met deze wet en wil de 5g uitrol voorkomen. Ik baseer mij op de ruim 180 wetenschappers en artsen uit 35 eu-landen die hier al voor gewaarschuwd hebben. Ook heb ik een opvangcentrum voor vogels gezien die bevestigden dat er honderden vogels tijdens een 5G-test in Den Haag 'zomaar' dood uit de lucht vielen.
De afgelopen jaren zijn er honderden of inmiddels misschien al duizenden mensen ernstig ziek geworden v/d masten die boven op hun woning (veelal flats) zijn geplaatst. Er zijn in Nederland al mensen op de vlucht gegaan, in campers ver weg in een bos gaan wonen, om maar te kunnen ontsnappen aan de straling (en dat ging dan nog maar om 4G) Ik woon in Oost Vlaanderen, maar ben geregeld in Den Haag omdat mijn broer daar woont. Vandaar dat ik zo begaan ben met de situatie daar en in de rest van Nederland. In Brussel staat Milieuminister Céline Fremault (CDH) momenteel op de rem voor de uitrol van 5G. Zij zegt dat de Brusselaars geen proefkonijnen zijn. Ze heeft gelijk en het is wijs om in deze de 180 wetenschappers en artsen te volgen. Deze wet is uiterst onverantwoordelijk & houdt in geen enkel opzicht rekening met de bevolking!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht