Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam G. Leenstra
Plaats Sint Annaparochie (Fr.)
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ondergetekende was vorig jaar één van de 239 personen, bedrijven en instellingen die gehoor gaven aan
het ACTIEPLAN DIGITALE CONNECTIVITEIT. Mijn uitgebreide reactie is terug te lezen.
Ik maak me - net zoals velen met mij - grote zorgen over de gezondheidsrisico’s voor mens, dier en plant
bij de a.s. landelijke uitrol van 5G.

Op al mijn schrijven hierover het afgelopen jaar aan onze volksvertegenwoordigers in het verre Den Haag
heb ik geen reactie gehad.
Niet reageren, negeren is natuurlijk ook een manier van communiceren, maar niet de meest effectieve
en sympathieke en schaadt het vertrouwen van de burger in de politiek.

Ontbreekt het de volksvertegenwoordigers misschien aan de nodige kennis over deze materie?
Of is alles wellicht al in kannen en kruiken? En is deze consultatie louter en alleen voor de vorm?
Ik heb zo’n bruin vermoeden.......

Waar blijft de overheid met de informatie naar de burger toe over het uit te rollen 5G- netwerk?
Het merendeel van de burgers heeft geen weet van 5G. Laat staan de gezondheidsrisico’s hieraan verbonden.
Of is dit misschien de bedoeling? Geen slapende honden wakker maken......
Waarom is deze consultatie voor het grootste gedeelte gepland in de vakantie?
Alleen voor de vorm?

Weet u, dit roept bij mij een gevoel op dat mij doet denken aan de uitspraak van Thomas Jefferson,
de 3e president van de USA:

“WHEN THE GOVERNMENT FEARS THE PEOPLE, THERE IS LIBERTY.
WHEN THE PEOPLE FEAR THE GOVERNMENT, THERE IS TYRANNY.
THE GOVERNMENT IS OUR SERVANT, NOT OUR MASTER.”

Verder hoef ik niks meer toe te voegen.
Stop de uitrol van 5G!!!!!!Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht