Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ing. J. van den Berg
Plaats Genderen
Datum 19 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De gevolgen voor de burgers bestaat uit meer dan alleen een snelle verbinding. Naast positieve gevolgen zijn er ook negatieve gevolgen. Door het alsmaar uitbreiden van de draadloze verbindingen wordt mijn wereld steeds kleiner. Noodgedwongen heb ik na mijn scheiding tijdelijk alles met een smartphone moeten regelen. Ik kreeg enorm last van mijn hoofd. De vreselijke klachten zijn pas verdwenen toen mijn vaste internet- en telefoonverbinding gereed waren en mijn mobiel uit kon. Het aantal lokaties waar ik zonder klachten kan verblijven is steeds kleiner.
Ik ben slechts één van de velen. Het is dan ook niet correct om deze consequentie niet te noemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht