Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam - (- Mariët Frigge)
Plaats Spijkenisse
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Alles wat ik weet over 5G (ik heb de hele serie interviews van Josh del Sol & Sayer Ji gezien, dus me behoorlijk geïnformeerd), laat me begrijpen dat dit hele plan van 5G van tafel moet. Het is net als tabak, asbest en glyfosaat TEGEN de mensheid gericht en geen fatsoenlijk bestuur laat zich hiermee in.
Dus NEE!