Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam nvt (Heer J. P. Almazo Garcia)
Plaats Nijmegen
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Graag wil ik u vragen, alvorens u begint met de uitrol van 5G, eerst een onafhankelijk instituut te laten kijken naar de gevolgen van deze.
Dit moet dan een wetenschappelijk onderzoek zijn, ze kijken dan naar de gevolgen van EMS (Elektronische Magnetische Stralingen) die onze lichaam ondervind.
Zolang er geen gedegen onderzoek is geweest, vindt ik het te risico vol, om zomaar van start te gaan met deze uitrol.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht