Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Sunt Valkenswaard (Ing K. van Bracht)
Plaats Valkenswaard
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
In een democratie dient ook de minderheid beschermd te worden. Het aantal stralingszieken stijgt, maar wordt verzwegen. Ik hoor in het journaal dat 5G volgens het kabinet veilig is. Als dat zo duidelijk is, waarom worden de veiligheidsonderzoeken dan voor het publiek vrijgegeven?