Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P Kempkes
Plaats Munnekeburen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vind het onverantwoord dat het G 5 netwerk wordt uitgerold omdat deze straling aangetoond dodelijk is voor dieren zoals insecten, bomen doodgaan en vanuit Zwitserland hoor ik hierover alarmerende berichten voor de mens. In Polen is G 5 verboden. Kijk ook naar het interview van Dr. Barrie Trower (Britse Geheime Dienst) over G 5. Deze deskundige wijst tijdens dit gesprek op de enorme gevaren van G 5: https://www.youtube.com/watch?v=DLVIbPtNrVo
In de eerste drie minuten heeft hij het al over dying cattle….. Op de Veluwe zijn inmiddels naast de vorige golf van dode varkens, damherten en zelfs edelherten, weer 70 varkens op mysterieuze wijze dood gevonden….
Zie ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/08/onderzoekers-vinden-geen-verklaring-voor-mysterieuze-zwijnensterfte-a3969496

Ik maak me grote zorgen over G 5 en vind dat dit niet in gebruik mag worden gesteld omdat het slecht is voor de volksgezondheid en voor de natuur. Wij hebben de natuur nodig, die ons voorziet van voedsel. Daar moeten we heel zuinig mee omspringen en dat doen we als mens niet.
Overigens het huidige internet werkt perfect, dus het is ook helemaal niet nodig.