Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Natuurlijk persoon (BEZWAREN TEGEN INVOERING 5G C.M. Bartman)
Plaats Oosterhout (N.Br.)
Datum 30 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zoals zo vaak in de geschiedenis over “vrijheid en democratie” , mag toch heus wel echt geluisterd worden
naar mensen uit de samenleving.
Zeker als het gaat om het invoeren van 5G.
Waarom alle (financiële en ego) belangen voorop stellen en niet het belang van alle mensen.
Als wel degelijk mensen gezondheidsklachten ervaren van “straling” , zoals door 4G en 5G, is het
niet veel belangrijker daar rekening mee te houden, dan al die klachten te negeren.
De voorstanders of “invoerders” van 4G of 5G, maken toch ook deel uit van dezelfde leefgemeenschap.
Dus alle hinder van straling zal ook hun toch raken.
En alleen door al deze klachten en ervaringen van “getroffen mensen” te negeren ontlopen zij hun eigen
lot heus niet.
Clay Bartman
Oosterhout ( N.Br.)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht