Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam BA Jan-Willem Reekers
Plaats Maartensdijk
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Dit wetsvoorstel is ondemocratisch en negeert de rechten van de mens op een veilige en gezonde leefomgeving. Er zijn heel veel on afhankelijke onderzoeken gedaan die wijzen op de gezondheidsrisico's van 5G. We leven op dit moment al in een omgeving met een maximum aan elektromagnetische starling dat voor levende wezens toegestaan is.
Als de overheid een bio-diversiteitstax wil gaan invoeren, dan is de overheid de aller grootste vervuiler. 5G zal een bedreiging vormen voor al het leven op aarde, de gehele bio-diversiteit.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht