Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Hr A Melse
Plaats Ede
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?

De regering is veel te voorbarig met dit soort vragen. Eerst diend nader onderzoek plaats te vinden over de gezondheidsrisico`s van het 5g netwerk. Deze zijn nog steeds ook niet bekend inzake 3 en 4g. Uit veel (internationaal) onderzoek blijkt dat er zeker risico`s zitten aan het 5g netwerk. Een aantal steden en locaties willen 5 g niet. Hieronder o.a.: Geneve, Rome, Florance, Sidney, 2 cantons in Zwitserland, het landgoed van President Trump etc.
5G komt uit de militaire ontwikkelingshoek en kan bij opvoering van de stralingssterkte als wapen worden gebruik. Daarnaast is recent bij een test in de UK tijdens een evenement gebleken dat veel mensen een bloedneus en hoofdpijn kregen.
MAW: het is veel te vroeg om 5g te installeren en daarmee zeker veel te vroeg om gemeentes te dwingen 5g te accepteren. Bij deze stel ik de overheid dan ook verantwoordelijk voor alle schadelijke economische - en gezondheidsrisico`s die installatie met zich brengt. Als de regering dit ondanks alle negatieve berichtgeving over 5g doorzet zal ik metingen laten verrichten en bij overschrijding van de (internationale) normen zal ik haar verantwoordelijk stellen middels het aanspannen van een rechtzaak.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht