Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam N. Bosveld
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen uitrol van 5G netwerk . Er zijn te weinig onderzoeken op langer termijn die ons als burgers de zekerheid en veiligheid geven dat dit geen invloed heeft op de gezondheid van mens en dieren en de natuur. Er zijn diverse berichtgevingen bekend dat het “veld” zeer gevaarlijk is voor de gevaarlijk is en ook op langer termijn. De lange termijn effecten zijn niet onderzocht . Zolang dit niet bekend is mag en kan de burger hieraan niet blootgesteld worden . Er is bekend dat blootstelling ervan de kans oo kanker en auto immuun ziekte kan bevorderen.
Ik stel de overheid actief verantwoordelijk voor de schade die hieruit ontstaat .

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht