Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam nvt (Ir. MJN Bergman)
Plaats TEXEL
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb ernstige bezwaren tegen deze voorgenomen wet.

Als belangrijkste redenen gelden:
- er is letterlijk geen onderzoek bekend naar de effecten van de 5G-stralingsbelasting op mens en natuur
- daarnaast geven 1000den peer-reviewed wetenschappelijke artikelen aan dat de bestaande 2G, 3G, 4G velden effecten hebben op een variëteit aan verschillende aspecten (cel, hormonen, hart, hersenen, gedrag, DNA). Dat geeft aan dat gezondheidseffecten van de 5G (millimeter RF-golven) zeker niet uit te sluiten zijn. Effecten op bv huid maar ook ogen zullen eerst uitgesloten moeten worden.
- De 5G belasting qua veldsterkte komt bovendien bovenop de al bestaande 2G, 3G en 4G belasting
- eerdere voorlichting vanuit de Gezondheidsraad tav 2G, 3G, 4G RF-blootstellingseffecten is niet onafhankelijk gebleken

Gezien het voorzorgprincipe zal er eerst ONAFHANKELIJK onderzoek moeten worden gedaan naar 5G.
Met als doel:
- zekerheid VOORDAT een nederlandse maar ook wereldwijde uitrol van 5G aanvangt
- zekerstelling van "witte" gebieden voor mensen die nu al gevoelig blijken voor RF straling en daar gezondheidseffecten van ondervinden die uiteindelijk kunnen leiden tot uitsluiting van deelname aan de maatschappij ("elektrogevoeligen"); deze "witte" gebieden zijn moeilijker te vinden of te behouden als er een kleinschalige 5G- (bv via straatmeubilair) plaats gaat vinden. RF zal alom zijn.
- her-ijking van de internationale norm voor blootstelling aan RF voor de wereldbevolking; die norm is nu van 1998 en alleen op thermische (opwarmingseffecten) gebaseerd, terwijl er voldoende onderzoeksresultaten zijn die een niet-thermische basis onderbouwen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht