Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Peter Lentjes
Plaats Zwinderen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Mogelijk worden de reacties van de Internetconsulatie nu al gescreend op voor de implementatie van 5G ongewenste reacties. Ik constateerde namelijk dat bijlage van de reactie van www.StopOverdosisStraling.nu (W Verboog) op 8 september niet meer opvraagbaar is. Gelukkig kon ik deze reactie nog terugvinden op de map Downloads van mijn computer. Ik voeg zijn reactie toe als bijlage.

Bijlage