Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MG Van Heijster
Plaats Deurne
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het wetsvoorstel 98% dekking gaat in tegen de rechten van de mens, daar hij onvrijwillig in een ongezonde, mogelijk ziekmakende omgeving moet leven OF gedwongen wordt elders te gaan wonen. Is dat dan niet een stralingsvluchteling?! Hoe durft men ook, zonder gedegen onderzoek gedaan te hebben, naast huidige masten die er al staan (?!) überhaupt deze nieuwe 5g antennes en masten te plaatsen EN dus gewoon het risico maar te accepteren dat dit grote invloed op de menselijke gezondheid kan hebben? Zijn de burgers dan proefkonijnen, en komen we dan later erachter dat door deze keuze het aantal sterfgevallen aan kanker vervijfvoudigt is? Wat zegt de overheid dan? “ het was zo makkelijk on snel internet te hebben..” ?!?!. Nee, en als dit niet overtuigt, dan verzoek ik u te overwegen of het risico dan wel waard is te nemen rondom baby’s en kinderen. In mijn woonwijk staat een zendmast tussen een kinderopvang en een basisschool in! Een ander argument kan zijn dat de kosten van gezondheidszorg enorm gaan stijgen want wie moet de behandelingen van stralingsziekten gaan betalen? De burger, dmv verhoogde verzekering en hoger eigen risico. Hoe kan zij dit dragen daar er nu al grote hoeveelheden groepen zijn die moeite hebben een minimum-waarde aan levenskwaliteit te halen? Nee, op meer gebieden behalve gezondheid zal dit netwerk negatieve invloed hebben. En waarvoor? Als we nu slecht werkend internet hadden dan snap ik de overweging. Maar het is al supersnel. Nog sneller kan de mens niet bijhouden met klikken. Voor grote bedrijven zie ik het nut maar dan hoeft niet een heel land bedekt te zijn. En indien privé gewenst kan ook het huidige vdsl verder ontwikkeld worden zonder over te hoeven naar deze nieuwe frequenties! Ik vraag u, laat economie alstublieft niet de doorslaggevende factor zijn maar zet de gezondheid van uw burgers- voor wie u immers regeert- voorop. Want over wie kunt u nog regeren wanneer de burgers afgestorven zijn?!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht