Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S.B. Albani
Plaats Amsterdam
Datum 26 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik lees hier niets over de gevolgen van de uitrol van 5G voor de gezondheid van mensen, dieren en planten.
Hoe is het mogelijk, tot de uitrol over te gaan, en zelfs gemeentes ertoe te willen dwingen, zonder gedegen onderzoek vooraf ?
Ik vind dit een schandalig voorbeeld van onbehoorlijk bestuur, en ik protesteer hier met nadruk tegen !
Ter informatie raadpleeg de bijlage !

Bijlage