Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam W Wolfs
Plaats 's-Hertogenbosch
Datum 31 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Implementatie 5G;
- Het heeft ernstige schadelijke effecten voor de mens, flora en fauna. Daar zijn betrouwbare onderzoeken naar gedaan.
- Er is geen open communicatie naar de bevolking. Alleen de voordelen en niet de nadelen komen in de media. Het lijkt wel of er belangen zijn die er zo snel mogelijk doorheen gedrukt moeten worden, nog voordat de bevolking zich bewust wordt van de schadelijke gevolgen.
- Er is geen inspraak van de bevolking.
- Er zijn diverse landen en steden die niet aan 5G willen. Dat zegt genoeg.
Advies:
- Laat door de overheid een onafhankelijk onderzoek doen naar de schadelijke gevolgen van eventuele implementatie van 5G.
- Laat een systeem ontwikkelen dat niet schadelijk is voor mens, flora en fauna. Maak het systeem alleen voor doeleinden waar veel data nodig is en gebruik zoveel mogelijk bekabeling i.p.v. straling. Voor heel veel doeleinden is 4G al volop genoeg.
- Communiceer transparant met de bevolking.
- Neem de ernstige bezorgdheid serieus.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht