Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Hr A.Th.M. van Hulst
Plaats Zierikzee
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Minister , Parlementsleden, Koning, Gemeenteraden, Artsen,

De regering heeft de gelegenheid geboden tot 9 september 2019 te reageren op het voorstel om 5G in te laten voeren in ons democratische land.
Ik heb veel vertrouwen in ons bestuur, maar een bestuur dat voorstelt om met het voorbijgaan aan diverse wetten en regelgevingen, en met het veronachtzamen van het fundamentele recht op het individuele zelfbeschikkingsrecht, zelfs zonder dat er diepgaand onderzoek plaats vindt naar de gevolgen van de invoering van
5G op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de inwoners van ons land, beschaamt het eerder uitgesproken vertrouwen volledig.
Waar euthanasie verboden is, wordt eigen volksmoord op de voorgestelde wijze toegestaan en gestimuleerd.

De nodige andere reacties op de website van Overheid.nl gaan veelal in detail op zaken in.

U als volksvertegenwoordiger danwel bestuurder kunt het zich mijns inziens dan ook niet veroorloven dit wetsvoorstel in te diene,n te bekrachtigen of uit te voeren. Ik verzoek u actie te ondernemen tegen dit voortstel in het belang van (het leven van) al onze inwoners.

AvH
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht