Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Werkplaats de Bard (HB de Boer)
Plaats Wommels
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G is levensgevaarlijk, blijkt nu al overal waar experimenten zijn en waar het al is geïmplementeerd. Dat betekent dat er heel veel klachten zullen gaan komen omdat dit nu bezig is bewust te worden bij burgers, en bedrijven. Verzekeraars zien af van dekking. terecht. het 3-4G gebeuren is mede verantwoordelijk voor veel leed en ziekte in woonwijken, insecten gaan in hard tempo dood. en er komen alleen maar meer wetenschappers die de noodklokken luiden. wereld wijd. Glastonbury festival is een kroongetuige van de gevolgen op mensen van 5G daar is geëxperimenteerd. Bloedneuzen misselijkheid duizeligheid en migraine . dit zijn de standaard klachten bij 5G toepassing. hebben we het niet eens over de termijn klachten. Wij willen geen 5G en dit wordt inmiddels al heel breed gedragen. Ook de politiek wordt wakker. Dus mijns inziens is het heel wijs om dit proces onder ogen te zien. want alles wat verzwegen is komt op tafel! Geen 5G in Nederland!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht