Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam benny verhiest
Plaats Oudenburg
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben niet akkoord met het verlagen van de stralingsnormen om 5G kost wat kost door te willen voeren. Er is voldoende gestaafd wetenschappelijk bewijs dat dit niet gezond is, kanker kan veroorzaken, dna schade. Er zijn vele klachten bij proefprojecten. Ook world health care vraagt om onze allerjongsten, onze kinderen te beschermen tegen overbodige straling omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn. Een team van 240 wetenschappers trekt niet zomaar aan de alarmbel.
Alvast bedankt om hier rekening mee te houden.
Het is een schande en aanslag op de volksgezondheid om 5G te lanceren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht