Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam L Welling
Plaats Wijhe
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak me ernstig zorgen over de manier, de snelheid en in mijn ogen te weinig goed onderbouwd onderzoek het 5G er doorheen ‘wordt gedrukt’. Niet alleen voor mezelf, maar juist ook voor de gezondheid van al onze (en mijn eigen) kinderen. Ze zijn zo kwetsbaar! Luister alstublieft naar wat de burger wil en laat dit alles geen leeg gebaar zijn. Laten we goed nadenken voordat we ons in alle ellende van dien storten. Gezondheid is zóiets kostbaars... daar weegt geen financieel gewin op korte termijn tegenop. En terugdraaien zal te laat zijn. Kijk maar eens naar de natuur en het klimaat...
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht