Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P v.d. Bijl
Plaats Groningen
Datum 31 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zijn jullie nou helemaal gek geworden daar in Den Haag, is economische "vooruitgang" nou echt zoooo belangrijk dat jullie op grote schaal de gezondheid van mens, dier en plant willen blootstellen aan de uitrol van 5G?
Op zodanige wijze dat gemeentes en individuele burgers daar wettelijk niet eens meer tegen in het geweer kunnen/mogen komen?

VAN DEN ZOTTE!!
GEK GEWORDEN ZIJN JULLIE!
Een internetconsultatie aan wijden.......Pffff farce, wanneer wordt er überhaupt nog naar burgers geluisterd?
5G is LEVENSGEVAARLIJK, grote bomen moeten sneuvelen omdat die het signaal tegen houden.
Totdat er geen boom meer over is, behalve wat struikjes...Tja, ga daar onze zuurstof behoefte maar aan overlaten...

Mijn voorspelling.....Gezondheidskosten gaan explosief stijgen door toegenomen kankergevallen...
Ga vooral zo door Overheid, niet naar burgers luisteren, noch naar deskundigen.......Alleen voor dat stinkende geld.
Bah!

En waar moet een tegenstander van 5G straks schuilen?
-------De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

De gevolgen voor overheid:
- Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief [bold]straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells[/bold]-------
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht