Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam F. Maranus
Plaats Utrecht
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte,

De uitrol van 5G dient om meerdere redenen per direct gestopt te worden:
- 5G is schadelijk voor mens en natuur: wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk van de telecom-industrie naar effecten op de gezondheid wordt genegeerd.
- de uitrol van 5G verloopt ondemocratisch: gemeenten en burgers worden buitenspel gezet.
- de uitrol van 5G verloop niet transparant: eigendom van de infrastructuur en data zijn niet helder, waardoor betrokken instanties lastig ter verantwoording te roepen zijn bij negatieve gezondheids- en privacyeffecten.
- een 5G netwerk is ongrondwettelijk: o.a. het recht op onaantastbaarheid van het lichaam (5G schend het lichaam in onaanvaardbare mate), de eerbiediging van persoonlijke levenssfeer (privacy), en de bestaanszekerheid van de bevolking (de overheid laat na stralingsgevoeligen te beschermen), worden door uitrol van 5G geschonden.

Persoonlijk ervaar ik momenteel al veel last van elektro-magnetische velden. Deze technologie dwingt mij in overlevingsmodus en heeft een desastreuze invloed op mijn kwaliteit van leven. Hierdoor is de bijdrage die ik aan de maatschappij kan leveren de laatste jaren sterk afgenomen. Ik maak mij dan ook ernstig zorgen; in de eerste plaats over mijn eigen levensgeluk, en daarnaast ook over het effect van 5G op de ontwikkelingsrichting van de maatschappij. Ik verzoek de overheid dan ook met klem haar verantwoordelijkheid te nemen en het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

Totdat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk bewezen heeft dat 5G geen negatieve effecten heeft op de gezondheid en persoonlijke levenssfeer dient de uitrol van 5G stopgezet te worden. In bijlage een document dat dit pleidooi ondersteunt inclusief verwijzingen naar wetenschappelijke bronnen.

Met gepaste groet,
Frank Maranus

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht