Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Heb oog voor EHS! C. van Vuuren
Plaats Hoofddorp
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is tijd om EHS te erkennen. Gun hen de ruimte, zorg voor stralingsarme gebieden en hulp. Het is tijd om in te zien dat de uitrol van 5G zonder onderzoek naar de gezondheidseffecten effecten van deze en eerdere generaties draadloze communicatie totaal onverantwoord is. De Telecomcode is in strijd met de Grondwet en tast de rechten van de burgers aan.

Bijlage