Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S. van der Knaap
Plaats Oosterhesselen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Onverantwoord en zeer laakbaar gedrag van de Nederlandse overheid, die totaal voorbij gaat aan de gevaren voor de gezondheid van de burger, ondanks dat wereldwijd vele wetenschappers, onderzoekers, artsen, milieuorganisaties voor de desastreuze gevolgen van 5G technologie voor mens en milieu de noodklok luiden. Bewust negeren van schadelijke effecten zoals DNA schade, kanker, onvruchtbaarheid etc. is strafbaar. Het hele 5G vergunningenverhaal is in strijd met de grondwet, art.11, handelend over het 'recht op onaantastbaarheid van het lichaam'. Het is tevens In strijd met de onderzoeks brief RIVM, Bilthoven 2015 inzake het vastleggen van signalen van milieu-gezondheidsrisico's. Deze houding van de overheid dient uitsluitend de economische belangen; andere zwaarwegende belangen als natuur, milieu, gezondheid, recht, privacy en openbare orde en veiligheid worden genegeerd. Er is voorafgaand aan deze plannen geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de lange termijneffecten van 5G. Het zogenaamde voorzorgsprincipe, over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid, is niet toegepast. Het wordt de mensen opgelegd, zonder dat wij hiervoor toestemming hebben gegeven. 5G is een potentieel dodelijke energie c.q een wapen met als dekmantel snellere internetverbindingen. Op basis van deze feiten kan ik nu niet anders concluderen dan dat 5G het plegen van genocide tegen de mensheid is. 5G DIENT HELEMAAL TE STOPPEN NU!!!!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht