Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M. v. G.
Plaats HOORN
Datum 28 juli 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
de uitrol van 5G is geen goed idee. het is totaal onnodig omdat 4G prima voldoet en op zichzelf ook al een risico is voor de volksgezondheid! Voor 5G zijn veel te veel steunpunten nodig om het te laten functioneren. ook is alle straling die vrijkomt zonder 5G al vele duizenden keren te hoog en schadelijk voor de gezondheid. er zijn vele studies die aantonen dat er op zijn minst grote risico's aan zitten die niet (goed) onderzocht zijn. Ook worden er voor 5G veel (te veel) bomen gekapt, terwijl bomen meerdere belangrijke functies hebben in ons leefmilieu en dagelijks leven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht