Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A. Colenbrander
Plaats Rotterdam
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben van mening dat het verplichten van gemeenten mee te werken aan de uitrol van het G5-netwerk ondemocratisch is.
Verder: is er wel onderzoek gedaan naar de effecten van een stralingsdichththeid van deze omvang? Er zijn mij althans onderzoeken en interviews met artsen en onderzoekers bekend, die zelfs waarschuwen het G5-netwerk niet te installeren en te gebruiken.
Ik maak mij grote zorgen en ik hoop dat mijn overheid dat ook doet mbt dit onderwerp.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht