Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam dhr A.E.M. Weerts
Plaats Overloon
Datum 3 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
geachte overheid ,bij deze laat ik u weten dat u als overheid DE PLICHT HEBT om de gezondheid van de burgers en alles wat er verder leeft niet in gevaar te brengen .Door de uitrol van Het 5G netwerk, zal de volksgezondheid meer dan ernstige schade oplopen ,met alle gevolgen van dien .
Een gezondheid stelsel ,wat niet meer kan zorgen voor de opvang van zieken en totaal overbelast zal raken ,dit gaat miljarden kosten .
Daarvan los de totale ontwrichting van al het natuurlijke leven, op planten dieren en insecten basis .
DIT IS DE GROOTSTE FOUT UIT U CARIERE ALS POLITICUS «EN DIE ZULLEN WIJ DUUR BETALEN >
Wij de Nederlandse Bevolking Zullen DE Politiek Aansprakelijk stellen voor Deze Actie !!!!!!!
Dit gaat u Kop KOSTEN !!!!!!!!!!!!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht