Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam D. Hutter
Plaats Zeist
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geen apparatuur mag geplaatst worden, zonder dat hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gevraagd. Ook de onmiddellijke omgeving moet gevraagd worden of apparatuur geplaatst mag worden. Er moeten plekken open blijven, vrij van straling, voor die mensen die door de straling ziek worden. De lange termijn gevolgen zijn onvoldoende onderzocht. We moeten niet dezelfde fout maken als bij röntgen, waarvan lang gedacht werd dat het geen nadelige gevolgen had. De straling voor 4G en 5G zit aan de andere kant van het stralingsspectrum, verwacht mag dus worden dat er dan ook andere nadelige gevolgen zullen komen. Deze eerste aanwijzingen worden echter niet serieus genomen, zelfs als er wetenschappelijk bewijs voor is. Daarom geen 5G, 3G en 4G voldeden voldoende.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht