Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam R. v d Akker
Plaats Hilversum
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Conform de EU regeling dient voor de consument vrije keuze te zijn van eind-apparatuur. Dat dient om de functies in de eind apparatuur zelf te kunnen bepalen. Omdat draadloze straling uiterst dubieus cq ronduit schadelijk is (zie het artikel in The Lancet van december 2018) moet de consument een rijk aanbod hebben in apparatuur zonder draadloze functionaliteit erin. Mensen die wel draadloze functionaliteiten wensen moeten deze hardwarematig uit kunnen schakelen zodat deze ook definitief uit zijn.
Het voorzorgprincipe verplicht daartoe.
Zo dienen routers, Voip aansluitingen, elektrameter, gasmeter, watermeter, telefoonvoorziening, uitgekozen te kunnen worden zonder enige vorm van draadloze functie erin.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht