Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Introducing Gallery (Jan Boesten)
Plaats Bilthoven
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als ik deze voorbeeldvraag mag verwaarlozen en als ik het mag hebben over het al of niet invoeren van 5G dan geef ik aan dat ik daar absoluut tegen ben.
-Er is te weinig serieus onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van deze techniek.
-Nog meer -big brother is watching you-.
-Te weinig effecten voor de consument.
-Onderzoek en protesten van wetenschappers worden genegeerd.

Bijlage