Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs D.G.M. van den Broek
Plaats Vogelenzang
Datum 30 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak mij als burger, moeder en arts enorme zorgen over de manier waarop er zonder gedegen wetenschappelijke onderbouwing en bewijs dat 5G GEEN effecten op onze gezondheid heeft wij als bevolking hier aan 'verplicht' worden blootgesteld met alle kwalijke gevolgen van dien. Hier maak ik grote bezwaren tegen

1. Het artikel ‘Elektromagnetische hypersensitiviteit: Feit of fictie?’ van de Canadese wetenschappers Stephen Genius en Christopher Lipp (Nederlandstalig): https://www.stopumts.nl/pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf

2. Een artikel met richtlijnen van een Slovaakse onderzoeksgroep Igor Belyaev e.a. voor preventie, diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziekten gerelateerd aan elektromagnetische velden (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses

3. Een artikel van Franse oncoloog professor Dominique Belpomme (Engelstalig): http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf

4. Een in het Nederlands vertaald artikel van de Engelse dr. Andrew Goldsworthy, voormalig docent aan het Imperial College in Londen, na Oxford en Cambridge de derde universiteit van het Verenigd Koninkrijk en gerenommeerd om haar expertise op het gebied van elektrotechniek en gezondheid. Hij besteedde vele jaren aan het bestuderen van de calciumhuishouding in levende cellen en hoe cellen, weefsels en organismen worden beïnvloed door elektrische en elektromagnetische velden: https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf

5. Een artikel van de Amerikaanse dr. Martin Pall, over de grote gevaren van WiFi (Engelstalig): https://www.researchgate.net/publication/328436881_Response_to_Pall_Wi-Fi_is_an_important_threat_to_human_health

6. Een artikel dat begin dit jaar in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet verscheen, waarin de balans wordt opgemaakt over de impact van draadloze technologie, met een verwijzing naar een databank (ORSAA) met 2266 studies over de (schadelijke) effecten van EMV: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht