Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam ans Jacobs
Plaats Etten-Leur
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is ook voor mij volslagen onbegrijpelijk dat onze volksvertegenwoordiging zo nonchalant omspringt met de gezondheid van haar burgers.
Aan de ene kant wordt er veel gepropageerd om zo gezond mogelijk te leven, eten en bewegen . Er zijn vanuit de overheid ook vele keurmerken en voorschriften voor de veiligheid van allerlei producten, medicijnen, werkzaamheden Behalve wat betreft draadloze communicatie, die met de uitrol van 5G nog sneller, meer informatie aan ons gaat verstrekken. Hoezo? we kunnen al die informatie nu al niet verwerken.
Is er een gedegen en onafhankelijk onderzoek gedaan naar wie en hoeveel Nederlanders hier eigenlijk echt op zitten te wachten ?
Terwijl er van uit vele onafhankelijk hoeken van over de hele wereld , waaronder honderden artsen en wetenschappers steeds meer wetenschappelijke artikelen verschijnen die aantonen dat langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling zeer nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van alle leven op aarde
Ik verzoek de overheid dan ook deze informatie tot zich te nemen en het heel serieus te nemen.
Ik ben geen wetenschapper maar ben wel een "stralingsexpert, omdat ik al heel mij leven stralingsgevoelig ben en 3 e 4G mijn leven al beheerst,
Ik roep de volksvertegenwoordiging dan ook op om zijn verantwoording te nemen en 5G niet uit te rollen. We kunnen wel om een rapport uwerzijds vragen
om 5G pas uit te rollen als er een onafhankelijk wetenschappelijk rapport overlegd kan worden, dat 5G absoluut veilig is en op geen enkele wijze schade aanbrengt aan mensen, dieren en bomen Maar u en vele mensen met mij weten dat zo'n rapport niet op te stallen is Gewoonweg om dat fysieke lichamen en de hele natuur er niet op gemaakt is om met deze ziekmakende straling om te gaan En wat te denken van de enorme stijging van de ziektekosten die dit besluit 5G uit te rollen gaat opleveren Dus gewoon NIET uitrollen als u de gezondheid van uw burgers voor op stelt
Er is een indiaans gezegde dat beslissingen die we nu nemen invloed heeft op 7 generaties na ons ................................... Hoe gaat we dit uitleggen aan onze kinderen. kleinkinderen, achterkleinkinderen ???????????????Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht