Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Cassandra Mw. Stolk
Plaats Waalwijk.
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Verzoek tot uitstel en hopelijk afstel van invoering 5G in Nederland.
Als burger van Nederland en inwoner van Waalwijk wil ik bij deze mijn tegenstem betreffende de 5G uitrol bevestigen.

Er zijn landen en plaatsen in de wereld die wel NEE hebben gezegd tegen 5 G! Ik verzoek U ook hier kennis van te nemen. Onderzoek Op welke gronden de politici uit deze landen hiertoe hebben kunnen overgaan.
Hopelijk kunt U hun goede voorbeeld opvolgen!
Gebruik uw wijsheid in uw besluiten, de verantwoordelijkheid ligt bij U!

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is reeds gebleken dat deze 5G technologie ernstige schade zal gaan toebrengen aan onze planeet.
Feit: insecten, bijen zijn niet bestand tegen de intensieve, pulserende straling van 5G.
Bijen gaan massaal dood!
Als bijen uitsterven, sterft de mensheid binnen 4 jaren.

Ik roep U op om verder onderzoek te doen en uw ogen niet te sluiten voor het gevaar van 5G.

Ik heb zelf de laatste tijd in mijn persoonlijk leven ontdekt dat ik al last heb gekregen van hoogfrequente stralingsklachten door meerdere 4G masten in mijn woonomgeving.
Ik krijg stroomstootjes door mijn lichaam. Snachts soms het gevoel alsof mijn hart, lichaam even onder stroom wordt gezet. Etc.
Ik moet nu dus stralingswerende maatregelen in mijn huis proberen te gaan aanbrengen, met behoorlijk oplopende kosten.

Met 5G, veel sterkere straling is het leed niet te overzien.
Namelijk:
-bomen kunnen niet tegen de straling, gaan langzaam dood! Bewezen onderzoek aan universiteit Wageningen.
Dus waar halen we onze zuurstof straks vandaan? Tevens zijn bomen onze fijnstof filteraars. Zeer belangrijk met de toenemende vervuiling en klimaat veranderingen.
- Bij 5 proeven: koeien slaan in paniek op hol, vogels vallen dood uit de lucht, muizen met honderden dood van een viaduct af etc. Dit gebeurde rondom 5G proeven!

Kijk er aub serieus naar! Je kunt alles weerleggen als je wilt. Maar laat het logisch verstand spreken..

Neem de toenemende zorgen van de burgers serieus en kom op voor onze belangen!
En de belangen van onze natuurlijke leefomgeving; planten, dieren.

Het is de Waarheid!
Er is nog kans, er is nog hoop op de toekomst..
Dus NU kunt U Nederland nog in bescherming nemen.
Hopelijk durft U tegen de stroom in te gaan zwemmen!

Hopende op uw steun!
Cassandra Stolk
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht