Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam m lamberts
Plaats renswoude
Datum 12 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G netwerk dient 'in de kast' te blijven daar diverse studies (b.v. scientists warn of potential serious health effects of 5G sept 13, 2017) en helaas ook ervaringen al aantonen dat 5G straling gezondheidsproblemen geeft bij de mens (b.v. juni 2019!), dierenleed veroorzaakt (b.v. nov 2016, okt 2018!) en oorzaak is van bomenkap c.q. vandalisme her en der. Ooit ontwikkeld als biowapen wil de controlfreake EU dit nu inzetten tegen al het leven; wie het laatst lacht, lacht alleen! Gewoon niet doen, heb eerbied voor al het leven, politici en ambtenaren maak jezelf niet mede-schuldig aan 5Gleed.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht