Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mens! H.M.S. de Waart
Plaats Rijswijk!
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ben een zeer bezorgde burger. De gezondheid, privacy, democratisch besluit en de natuur (mensen, dieren, planten en BOMEN) worden met de voeten betreden. Stralingsniveau's worden zogenaamd veilig genoemd maar zonder enige grond. Als er ongeveer 250 experts zeggen dat het niet oke, niet veilig is, te weinig getest, geen inzicht in de gezondheids/schade die opgelopen kan worden en dit wordt van tafel geveegd, dan zakt de moed mij in de schoenen.
Waar sta ik dan?
Waar staan wij als burger?
Wij zijn totaal niet in beeld!
Waar is de democratie in Nederland gebleven?
Alleen geld regeert. De lobby.
Maar u bent ook van vlees en bloed. Net als uw kinderen. Net als uw kleinkinderen.
Althans dit mag ik hopen!
5G is een oorlogswapen. Deze frequentie roostert ons langzaam. Het is een frequentie die onze cellen kapot maakt en daardoor ons immuunsysteem in elkaar doet storten.
Den Haag wees wijs.
Stop de uitrol van 5G!
Stop de uitrol NU!