Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam H Ballemans
Plaats Culemborg
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
is dit echt van zoveel belang dat hiervoor een consultatie is vereist? dit item lijkt me van veel minder belang dan de zorg voor de gezondheid en levenssfeer van de burgers, waar met de huidige telecomcode en dit wetsvoorstel volledig aan voorbij wordt gegaan. Niet alleen directe gezondheidsschade is te verwachten, doch ook indirect door de toename van stress, verveling en verslaving. Waarom is de impact op het dagelijks leven niet onderzocht?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht