Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam LV Galjart
Plaats Rotterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat EMF, WiFi en vooral 5G ERNSTIGE. gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens. De relatie met kanker, onvruchtbaarheid en allerlei hersen aandoeningen is reeds VASTGESTELD. Daarnaast moeten er voor 5G bomen worden gekapt terwijl iedereen weet dat bomen vanwege fotosynthese een cruciale rol spelen in de omzetting van CO2 naar koolhydraten en zuurstof. De enige juiste maatregel die de stijgende CO2 concentratie (overigens gaat het maar om 400PPM) tegen moet gaan is: bomen planten, niet kappen. Wat is de werkelijke agenda achter de uitrol van 5G? Waarom de haast? Kappen met 5G, kappen met bomen kappen.
“Violators cannot live with the truth: survivors cannot live without it. There are those who still, once again, are poised to invalidate and deny us. If we don't assert our truth, it may again be relegated to fantasy. But the truth won't go away. It will keep surfacing until it is recognized. Truth will outlast any campaigns mounted against it, no matter how mighty, clever, or long. It is invincible.”
Christina Oksana,

Bijlage