Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S. Jongeneel
Plaats zaanstad
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
over een tijdje wordt duidelijk dat er al 149 wetenschappelijke onderzoeken waren die de schadelijke effecten aantonen van 3g en 4g straling. weten we allemaal hoe immens wetenschappers er nu gewaarschuwd hebben. dat 5G een technologie uit de wapenindustrie is en men natuurlijk allang de effecten kende. en kijken we tussen alle schade aan mens flora en fauna terug op een periode waarin een corrupte overheid zich gewillig liet dwingen door de EU en het grote geld van de telecomindustrie. we hebben allemaal dezelfde toegang tot goed onderbouwde informatie. in dit informatietijdperk is onwetendheid een keuze of in dit geval, crimineel. de burger heeft grondwettelijk recht op een gezonde leefomgeving. en kom later niet met 'ich habe es niet gewusst'. we weten wel beter.