Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs. S de Nie
Plaats Arnhem
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte overheid en parlement,
1. U dient het belang van de burgers te behartigen, te beschermen en boven het belang van de telecom industrie te stellen! Alvorens een technologie toe te laten en/of uit te breiden, dient het VOORZORGPRINCIPE toegepast te worden: éérst ONAFHANKELIJK bewijzen dat het VEILIG is voor mens en dier en plant!
2. Aangezien géén onderzoek aantoont dat 5G technologie veilig is en er WEL onderzoeken zijn die aantonen dat 2, 3 en 4G technologiën ONVEILIG kunnen zijn, dient u als integere overheid de invoering van NOG MEER onveilige technologie in de vorm van 5G te STOPPEN!
Met vriendelijke groet,
Drs. S. de Nie
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht