Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw MMJ Driessen
Plaats Twello
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik persoonlijk en nog meer personen in mijn familie ondervinden ernstige chronisch klachten van zowel 4G als alle stralings vervuiling (lees EMF inclusief
laag en hoog frequente electromagnetishe velden) die er NU al in onze omgeving en in NL en over de wereld zijn !!
Ik kan hierdoor niet eens meer "normaal" in de maatschappij funtioneren en hen al helemaal geen sociaal leven hier door !!
Dus zo lang ik leef heb ik ECHT geen behoefte aan nog meer en nog heftig of sterkere stralings frequentie om mij heen, dus NEE geen 5G voor mij !!

Plus dat er is aangetoond dat er veel bomen voor gekapt moeten worden voor de uitrl van 5G, en ook de dieren hebben er erg vel last van en ondervinden net als wij NU al ernstige gezondheids klachten DUS voor alles op deze planeet is het slecht vertoetoeven en kan het alleen maar verergeren !!

Ga eerst maar eens een ECHT eerlijk en onafhankelijk onderzoek doen naar de gevolgen en gezondsheids gevolgen van 5G, want alles wat uitgekomen is
is kwa "onderzoek" is ALLEMAAL van uit of gefinancierd door cooperaties/bedrijven en of overheids instellingen die PRO 5G zijn omdat ze er dik aan kunnen verdiennen.
!! Ik ben er ZEER tegen !!

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht