Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MSc Orthopedagoog M. Grau
Plaats Maasland
Datum 16 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak mij zorgen dat de steeds groter wordende groep bevolking die bewust en onbewust last heeft van de huidige straling genegeerd wordt in dit besluit. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Recent onderzoek geeft aanwijzingen voor kanker en DNA schade (https://www.kennisplatform.nl/onderzoek-naar-kanker-en-mobiele-telefoons/), kanker is toevallig huidige doodsoorzaak nummer 1. Dat dit wordt doorgezet, terwijl er alarmerende signalen zijn voor gezondheidsrisico's en de wetenschappelijke onderzoeken hier nog niet eenduidig over zijn en geen uitsluitsel geven is zorgelijk. Dit kan de overheid niet negeren. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden dan bescherming van het welzijn en de gezondheid van de bevolking. Dit mag niet gebeuren.
Er zou minimaal gewerkt moeten worden naar Stralingsarme woonplekken, voor de bevolking die nu al last heeft van de 4G en eerdere G-netwerken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht