Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A Mian
Plaats Nederland
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als deze wet er door komt, dan is dat in strijd met iedere vorm van Mensenrechten, het opdringen van dergelijke kwesties zonder de toestemming van burgers is teven een vorm van onderdrukking, slavernij is afgeschaft en iedere dwangmaatregel die vergelijkbaar is in strijd met ons strafrecht. Ook de gezondheid komt ernstig in gevaar als de uitrol van het 5G erdoor geduwd word wat tevens gezien kan worden als een moordaanslag op de mensheid, het is opnieuw de zoveelste onderdrukkende activiteit die zowel de Nederlandse overheid als Brussel de bevolking wilt opdringen, c.q. verplichten zonder dat men er mee op de hoogte is gebracht... dit is in strijd met alle mensenrechten aangezien men niet in de gelegenheid is gesteld om een referendum te houden aangezien met ook dat heeft verboden, dit houd dan ook in dat men strafbare feiten pleegt en gepleegd heeft ten koste van de bevolking en hun gezondheid om tevens gelaten te moeten toekijken hoe de zorg onbetaalbaar word en ons opgedrongen word door boete maatregelen, volgens de Mensenrechten organisatie zou iedereen recht op gratis zorg hebben maar dat word genegeerd door de Overheden, net als de gezondheid die in gevaar word gebracht door de uitrol van het 5G netwerk, dit is moord met voorbedachte rade!