Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M. Schreuder
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik heb me uit grote bezorgdheid in de uitrol van 5G verdiept en wil beslist niet dat het er komt in Nederland, of waar dan ook in de wereld.

Het ziet ernaar uit dat blijkbaar ongeïnformeerde politici nu zomaar instemmen met de uitrol van 5G terwijl het gelijk de menselijke ras, tezamen met het gehele natuurlijke wereld, begint uit te rooien. Politici zijn dan waarschijnlijk zo afgestompt door het gebruik van hun GSM dat ze de concentratie, laat staan de wil, niet op kunnen brengen om zich er echt in te verdiepen en ons en zichzelf tegelijk over de rand van de afgrond leiden.

Misschien menen ze, in hun arrogantie, dat ze onschendbaar zijn als ze maar voor de lonkende, egoistische en machtsbeluste economische belangen kiezen. Dit heet autogenocide en het is een criminele daad dat ze weigeren de voorzorgsprincipe in te zetten en daarmee de intelligentie van 85% van de Nederlandse bevolking, die geen 5G uitrol wil, zo beledigen.

' 5G leidt tot totaal en onoplosbare steriliteit binnen 5 generaties ' (Olle Johansson Phd - Dept. of Neuroscience, Sweden)

(...,3G,4G) 5G is een experiment waar mensen ongevraagd aan worden blootgesteld en daarmee een overtreding van de Neurenberg code.
Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Voordat gemeenten verplicht worden mee te werken aan implementatie van het 5G netwerk, is het noodzakelijk om eerst de biologische effecten te onderzoeken. Volgens het voorzorgsbeginsel dient het bewezen onschadelijk te zijn voordat het geïmplementeerd mag worden.

Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar straling van bv 4G, waaruit duidelijk gezondheidsrisico's zijn gebleken. Voldoende aanleiding om met het 5G netwerk voorzichtig te zijn teneinde welzijn en gezondheid van de bevolking te beschermen.

Tegenstrijdige belangen liggen bij e´e´n ministerie en er kan dus geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen groepen met verschillende belangen.
De gezondheidsbelangen rond straling worden binnen de overheid door NIEMAND vertegenwoordigd.

Verder is het een symptoom van deze tijd, waarin veel niet-transparante zaken aan het licht komen.
Hoe ogenschijnlijk fatsoenlijke overheden zich laat knechten door in dit geval BIG-telecom en lokale overheden en burgers geen inspraak kennen, althans dit hoe het menig besluit resulteert. Mede macht en geld ten koste laten gaan van gezondheid en welzijn van mensen.

Stop 5G!enocide