Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs. M Dorr
Plaats Voorschoten
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen het verplichten van lokale en regionale overheden zoals gemeenten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Ik wil niet dat de hoeveelheid straling in de publieke ruimte verder toeneemt omdat dat onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid met zich brengt. Een groeiende groep Nederlanders heeft nu al last van electromagnetische straling van 2G, 3G en 4G, waaronder ik zelf, zoals oorsuizen en hoofdpijn. Zie bijgaand document met een overzicht van studies en onderzoeken waaruit nadelige effecten op de gezondheid blijken. Met 5G wordt dat alleen maar erger. Andere landen leggen hieraan wel beperkingen op. Ik wil dat NL eerst onderzoek doet naar gezondheidseffecten én het beleid in landen die beperkingen hebben ingesteld, en deze uitkomsten verwerkt in haar beleid en (voornemen tot nieuwe) wet- en regelgeving. Ik ben dus tegen dit wetsvoorstel.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht