Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam DRS D.A. JANSSEN
Plaats PURMEREND
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
IS ER ONDERZOEK GEDAAN NAAR DE VEIIGHEID VAN 5G?
HOE SCHADELIJK IS DEZE STRALING VOOR ONZE VOLKSGEZONDHEID?

WIE WORDT VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEZONDHEIDS SCHADE VAN EEN ONGETEST STRALEND PRODUCT?
WIE KAN IN VERANTWOORDELIJK STELLEN VOOR EVENTUELE SCHADE VAN DIT PRODUCT?

HOE GAAT U ZELF UW FAMILIE ,KINDEREN EN KLEINKINDEREN TEGEN DEZE TOT NU TOE ONGETESTE EN MOGELIJK SCHADELIJKE MAGNETRON STRALING BESCHERMEN?

MET MIJN DANK VOOR UW AANDACHT
DRS D.A.JANSSEN
PURMEREND
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht