Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M. Alkema
Plaats Maastricht
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Aanbieders worden verplicht tot onder meer het verstrekken van meer informatie voorafgaand aan het afsluiten van een contract..
De EU commissie heeft vastgesteld dat wifi en gsm straling mogelijk kankerverwekkend is. De gevolgen voor de volksgezondheid door het gebruik van wifi en gms netwerken worden lang zichbaar in oa. onderzoek naar oververmoeidheid, allergieën en depressies. 5g is een sterkere gepulste straling die een nog groter negatief effect op de volksgezondheid zal hebben. Er zou gebruik gemaakt moeten worden van het voorzorg principe om eerst vast te stellen dat er geen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan, op grote schaal.
1. Worden eindgebruikers vooraf gewezen op de gezondheidsklachten die deze apparatuur bij henzelf, omwonenden en/of medegebruikers kan veroorzaken?
2. Worden aanbieders verplicht de risico's van gepulste straling en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid te vergoeden?