Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevrouw L Krohne
Plaats Deventer
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Als ondernemer en consument is mij niets gevraagd omtrent mijn behoefte aan een breder telecom aanbod of verandering in het aanbod. Draadloos netwerk is in mijn optiek niet nodig, alles werkt al prima. Geen enkele overheidsinstantie heeft mij kunnen overtuigen dat de uitrol van 5G, bluetooth apparatuur, uitrol van nieuw telecombeleid zonder enige gezondheidsrisico gepaard gaat. Nu reeds is er schade door 3G, 4G. Waar zijn de onderzoeksresultaten in de mogelijke effecten op levende wezens en de natuur? In andere landen, zie Frankrijk bijvoorbeeld worden al rechtszaken aangespannen. Wie neemt de verantwoordelijkheid? U, de overheid? Onvoldoende kennis en deskundigheid, kunnen leiden tot nadelige gevolgen. En alleen invulling geven aan nog sneller internet, telecommunicatie is niet waar ik achter sta en vertrouwen in heb. Het houdt niet op, niet vanzelf. Deze gaat ook hier gelden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht