Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M V meurs
Plaats Arnhem
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil wijgeren . Geen 5g. MAk me zorgen om kostbRe planeet en al t leven. Net als bijv. Brussel.
Ik ben wakker en weet de gevolgen van 5g.
Lees aub dasrover en veronachtzaam niet
Zeker miet bij zoveel wT niet !eker is.
Geen 5g !!! XV cc