Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam De heer J Wegman
Plaats Aalsmeer
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De wijziging van de Telecomwet zal ervoor zorgen dat overal in de openbare ruimte 5G kann en normaliter zal worden uitgerold.
En bovendien dat het voor locale overheden vrijwel onmogelijk wordt om draadloze toepassingen te weren, waabij zelfs het Argument van volksgezondheid van te voren is uitgesloten. Inspraak van burgers wordt Buiten spel gezet en het is de locale overheid verboden om uitzonderingen te creeeren voor kwetsbare groepen, zoals de velen met EHS gerelateerde klachten die nu al niet weten hoe en waar ze moeten wonen. En dat terwijl de locale overheid wettelijk gehouden is onze gezondheid te bewaren - hier wordt het ten straks expliciet verboden.
De 2e Kamer stemde in juli voor een motie in om de EHS-problematiek europees op de Agenda te zetten - en nu een maand later doet diezelfde overheid het tegenovergestelde en levert ons uit aan een onverantwoord 24/7 openlucht Experiment, waarvan de gevolgen desastreus zouden kunnen zijn.
Kortom: dit is een onverantwoorde wetswijziging waarbij de gezondheid van grote groepen nederlanders willens en wetens in de waagschaal wordt gesteld, terwijl het voorzorgsbeginsel hier van toepassing zou moeten zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht