Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A.C. Kalbfleisch
Plaats Voorschoten
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben een simpele burger maar wil hier graag mijn bezorgdheid uiten over de (mogelijke) invoering van 5g. Doe het niet, vraag ik u met klem. In ieder geval niet zolang de mogelijke lange termijn risico’s van deze straling op mens, dier en natuur niet duidelijk zijn.
We, ik spreek namens vele bezorgde en onbezorgde burgers met mij, vragen niet om steeds sneller internet. We vragen om aandacht en zorg voor de volksgezondheid en voorzichtigheid in het omgaan daarmee. Is 5g voor ons hele systeem wat roken is voor onze longen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht